Všeobecné požiadavky na hustotu ustajnenia pri chove na hlbokej podstieľke, požiadavky na svetlo, spotreba krmiva, živá hmotnosť

 

Druh a veková
kategória
Maxim. počet ks.
na 1 m2 podlahy
Požiadavky na svetlo
Spotreba krmiva
Celková spotr. krmiva
Živá
váha
Intenzita
svetla
Dĺžka sv. dňa
gramov/1ks/ deň
V kg od zač. odchovu
g
  Vek v  týždňoch  
Počet kusov
V luxoch
Počet hodín
Nosnice 1-2
30-40
11-17
0,2
130
  3-4
20-25
24-29
0,57
270
  5-6
34-38
1,07
410
  7-8
20
41-44
1,67
550
  9-12
8
47-57
3,13
860
  13-
6/5 RCH
25-10
8-23
60-95
3,55
940-
Brojlery 1-2
25-30
12-48
kg
  3-4
15-20
75-110
1,3
  5-6
125-140
4,9
2,4
  7-8
15
160-176
7,5
3,
  9-12
10
194-
8
3,5
  13-
6/4 RCH
25-4
8-23
-6
Morky 1-2
100-25
15-25
0,47
0,38
kg
  3-4
15-25
45-60
1,79
1,03
  5-6
70-90
4,2
2,13
  7-8
7-15
110-130
7,99
3,59
  9-12
8
150-287
17.72
4-5
  13-
5/3 RCH
60-3
418-
20,65-
7-10
Kačky 1-2
25
25-10
23
35-60
240
gr.
  3-4
20
100-135
505
  5-6
15
180-230
1380
  7-8
7
250-260
1900
  9-12
240-180 +Zel.
2350
  13-
7/3RCH
170 + Zelené .
2500-
Husi 1-2
30-5
23-10
15/50
240
  3-4
10
75/300
1100
gr.
  5-6
150/600
1800
  7-8
6
140/900
3100
  9
150/1000
3400
  10-12
180/1100
3900
  13-
5/2 RCH
170/1200
16-17 kg
-6-8
kg